Skriv firma/vara/märke: 
Namn AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB
Adress Box 24
681 21 Kristinehamn
Telefon0550-101 96 
Mobil070-655 74 80 
Fax0550-310 45 
Epost
www www.ahås.se
Medverkar i följande tabeller Märke/modell
AvloppssystemReningsverk
Bryggor bommarPålar träbryggor, stålkonstruktioner, lägger ut stenkistor och pontoner
MuddringMarinetreprenader, sugmuddring, gräver från land och vatten, bogserbåtar, pontoner, pålar,renovering av sjöar, åar och hamnar
VassklippningRikstäckande, våtmarksrestaurering, klippning, algsanering

Utskriftsversion Utskriftsversion