© LantbruksNet Sverige AB

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB

Företagsnamn AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB
Adress Box 24
681 21 Kristinehamn
Telefon 0550-101 96
Fax 0550-310 45
Mobil070-655 74 80
E-post info@ahås.se
www www.ahås.se

Medverkar i följande tabeller Märke/modell
AvloppssystemReningsverk
Bryggor bommarPålar träbryggor, stålkonstruktioner, lägger ut stenkistor och pontoner
MuddringMarinetreprenader, sugmuddring, gräver från land och vatten, bogserbåtar, pontoner, pålar,renovering av sjöar, åar och hamnar
VassklippningRikstäckande, våtmarksrestaurering, klippning, algsanering

© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00