Skriv firma/vara/märke: 
Startsida > Bygg > Vattenanalyser  © LantbruksNet Sverige AB

Vattenanalyser

Företagsnamn Märke/Modell Telefon Mobilnummer E-post
AK Lab AB
Badvatten och poolprov
033-13 10 80  
ALcontrol ABBakterie, kemisk, radon 013-25 49 00   
Aqua Expert ABAckrediterat lab 0470-70 06 00  
Aqua Invent ABVattenanalys, tungmetaller, kemisk-fysikalisk 040-41 31 35  
AquaRent Sverige AB 044-10 05 23 070-812 46 08 
BIOlabb Dalarna ABMikrobiologiska, kemiska samt radonanalyser 076-826 32 81  
Brava Vattenrening AB
Brava
08-608 06 00  
BraVatten Norden ABAlla typer av analyseroch vattenprov 044-530 40  
BWT Vattenteknik ABFysikalisk, kemisk, radon 040-691 45 00  
Filtrena AB
Vattenfilter naturlig rening, helt utan elanslutning
0470-75 99 00 070-914 04 60 
Hjortens Laboratorium ABBakterie, kemisk 063-13 23 55  
JP Hästveda 0451-307 11 070-278 48 28 
Jädra Rent Vatten JRVSystemEgen brunn 021-444 01 99  
Klimat-Comfort / Målet Handels AB 035-260 37 97  
Lennart Månsson International, AB 042-29 20 05  
MAKAB, Mät o analys i Kungsbacka ABHanna dricksvatten, sjöar 0300-104 80   
Markvetenskapliga laboratoriet, SLU 090-786 77 43   
Mikrolab Stockholm AB
Ackrediterade vattenanalyser , mikrobiologiska samt kemiska analyser, dricksvatten, badvatten, poolvatten, sjövatten
08-29 79 00 070 767 44 51 
NorrvattenBakterie, kemisk 08-505 254 50  
SmittskyddsinstitutetBakterie 08-457 23 00   
Svensk Vattenanalys AB 0920-25 52 20  
Svenska Vattenlaboratorium ABRadon, kemisk, bakterie 0920-603 50 070-259 43 84 
Vattenreningsteknik AB 0650-74 22 23  
Utskriftsversion Utskriftsversion