Lägg till bild

1. Kontrollera att bilden är i formatet .jpg(jpeg) och att denna ej överstiger 14Mb.
2. Spara bilderna på ett lämpligt ställe på din hårdisk så du kommer åt dem lätt.
3. Fyll i din annons i formuläret och klicka på "Annonsera med bild".
4. Klicka på "Bläddra..."-knappen.
5. Du får nu upp en ruta där du kan välja bild, bläddra dig fram till den bild du vill ha, markera denna och tryck sedan öppna.
6. Välj "Skicka bild" för att använda vald bild till annonsen.