© LantbruksNet Sverige AB

Pratensis AB

Företagsnamn Pratensis AB
Adress Opparyd Råsgård
340 30 Vislanda
Telefon 0470-75 10 25
Fax 0470-75 10 25
Mobil070-603 60 25
E-post info@pratensis.se
www www.pratensis.se

Medverkar i följande tabeller Märke/modell
Fröer och plantorÄngsfrö svenskt

© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00