© LantbruksNet Sverige AB

Agrotektbyrån

Företagsnamn Agrotektbyrån
Adress Kårtorps Gård
615 94 Valdermarsvik
Telefon 0123-301 40
Fax 0123-301 40
Mobil070-368 08 66
E-post helena@agrotektbyran.se
www www.agrotektbyran.se

Medverkar i följande tabeller Märke/modell
Arkitekter, byggkonsulter projektering, lantbruksbyggnader, ladugårdar, rådgivning

© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00