© LantbruksNet Sverige AB

Cor i Centrum AB

Företagsnamn Cor i Centrum AB
Adress Västra Storgatan 51 A
291 31 Kristianstad
Telefon 044-21 21 27
Fax 044-20 21 27
E-post cormallsweden@telia.com
www www.lantbruksnet.se/cormall

Medverkar i följande tabeller Märke/modell
Blandarvagnar
Foderblandare
Fodertruckar
Silouttagare / Ensilageuttagare
Strömaskiner

© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00