© LantbruksNet Sverige AB

GMM Container Sweden AB

Företagsnamn GMM Container Sweden AB
Adress Kolonigatan 1
534 32 Vara
Telefon 0512-165 80
Fax 0512-165 30
E-post info@gmm.se
www www.gmm.se

Medverkar i följande tabeller Märke/modell
Miljödepåer, avfallshanteringMiljöcontainer

© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00