© LantbruksNet Sverige AB

KLF, Kristianstadsortens Lagerhusf.

Företagsnamn KLF, Kristianstadsortens Lagerhusf.
Adress Box 504
291 25 Kristianstad
Telefon 044-28 52 00
Fax 044-28 52 01
Mobil070-897 31 31
E-post info@klf.nu
www www.klf.nu

Medverkar i följande tabeller Märke/modell
FoderKLF

© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00