© LantbruksNet Sverige AB

Abetong AB

Företagsnamn Abetong AB
Adress Box 24
351 03 Växjö
Telefon 0470-965 00
Fax 0470-160 81
E-post info.lbr@abetong.se
www www.abetong.se/sv

Medverkar i följande tabeller Märke/modell
Broar
Ensilagesilos, plan
Grunder
Gödselbehållare
Maskinhallar
Miljödepåer, avfallshanteringMiljö- och dieselbod
SpaltgolvComfort Slat Mat, spaltmatta
Stallbyggnader
Stallinredning, nöt
Stallinredning, svin

© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00