© LantbruksNet Sverige AB

Nilssons Cementgjuteri AB, KG

Företagsnamn Nilssons Cementgjuteri AB, KG 
Adress Kärr 88
312 98 Våxtorp
Telefon 0430-300 47
Fax 0430-306 07
E-post info@nilssonscementgjuteri.se
www  

Medverkar i följande tabeller Märke/modell
AvloppssystemSlamavskiljare
ByggblockVäggelement
DräneringRör och ringar i cement
Ensilagesilos, planPerfekt, Korrekt
MarkstenStödmurar

© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00