© LantbruksNet Sverige AB

Kalix Naturbruksgymnasium

Företagsnamn Kalix Naturbruksgymnasium
Adress Anderstjärnsvägen 3
952 31 Kalix
Telefon 0923-788 00
Fax 0923-151 95
E-post info@kxngy.nll.se
www www.kalix.naturbruksgymn.se

Medverkar i följande tabeller Märke/modell
NaturbruksgymnasierSkogsbruk, vatten, jakt, sågverksteknik, NP-special

© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00