© LantbruksNet Sverige AB

Allskog

Företagsnamn Allskog
Adress Box 9023
750 09 Uppsala
Telefon 018-55 87 10
Fax 018-55 21 00
Mobil070-526 86 86
E-post henry.ljung@allskog.com
www www.allskog.com

Medverkar i följande tabeller Märke/modell
Plantorskogsfrö, skogsplantor
Poolerpoolskydd
Varmluftspannor
Vindskydd
Växthus
Växthusplast

© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00