© LantbruksNet Sverige AB

Bara Mineraler AB

Företagsnamn Bara Mineraler AB
Adress Malmövägen
230 40 Bara
Telefon 040-54 22 10
Fax 040-54 22 19
E-post info@baramineraler.se
www www.baramineraler.se

Medverkar i följande tabeller Märke/modell
Vägsalt, dammbindningSträvis lättgrus

© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00