Skriv firma/vara/märke: 
Namn Kvarnbäckens Betongfabrik AB 
Adress Myrekulla 85
434 98 Kungsbacka
Telefon070-424 50 05 
Mobil 
Fax 
Epost
www  
Medverkar i följande tabeller Märke/modell
ByggblockPrefabvägg
Ensilagesilos, plan
FodertrågFoderkrubbor
TrapporBetong

Utskriftsversion Utskriftsversion