Skriv firma/vara/märke: 
Namn Allsläpet Släpvagnar Sverige AB
Adress Jönköpingsvägen 18
560 31 Tenhult
Telefon070-995 60 16 
Mobil 
Fax 
Epost
www www.allslapet.se
Medverkar i följande tabeller Märke/modell
ArbetsvagnarArbetsbodar, cateringvagnar, försäljningsvagnar, toalettvagnar, bostadsvagnar, miljövagnar, matvagnar
SläpvagnarBil-, skåp-, tipp-, catering -, specialsläp

Utskriftsversion Utskriftsversion