Skriv firma/vara/märke: 
Namn Hitek 1 AB
Adress Box 8170
163 08 Spånga
Telefon072-218 20 05 
Mobil 
Fax 
Epost
www www.hitek.se
Medverkar i följande tabeller Märke/modell
KraftöverföringKardanaxlar, drivaxlar, drivknutar, elastiska kopplingar, knutkors, hardiskivor, rep.

Utskriftsversion Utskriftsversion