© LantbruksNet Sverige AB

Jordförbättring
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
BMR Produkter 0380-262 24 0380-269 20  info@bmrprodukter.se
Merox AB 0155-25 60 00 0155-25 52 21  
RS Mustang / RS Produkter ABRS 0171-41 41 80 0171-41 41 90 info@rsmustang.se
Rölunda Jord och GödselBarkmull, torv, gödslad torv. plantjord, gödsladjord 018-34 42 70 018-34 40 86  
Sävne Torv ABJordtorv 0224-350 82  ulf@savne-torv.se


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00