© LantbruksNet Sverige AB

Tak, skiffer, shingel
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
Icopal ABShingel 040-24 74 00 040-24 74 38 info.se@icopal.com
Icopal AB Skifferverket 0591-143 00 0591-141 12 setsr@icopal.com
Isola Platon ABTyri takshingel 08-444 78 80 08-730 23 51 isola-platon@isola.se
Ivarsson Sverige AB 040-49 02 50 040-49 02 67 info@ivarssonsverige.se
Nordic WaterproofingShingel 042-33 40 00 042-33 40 70 info@nordicwaterproofing.com
Nordskiffer ABSkiffer 042-33 13 98  info@nordskiffer.com
Takskifferspecialisten ABAnläggning skiffertak 0591-141 64 0591-141 77 henrik@takskifferspecialisten.se


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00