© LantbruksNet Sverige AB

Forskningsråd
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
Kungl. Skogs- o Lantbruksakad. 08-736 09 00 08-32 21 30  
Skogs- o jordbrukets forsk- 08-736 09 10   
Stiftelsen Lantbruksforskning 08-787 50 00 08-787 53 50  


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00