© LantbruksNet Sverige AB

Värmekabel
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
Danfoss AB / DeviDevi Heat 013-25 85 00 013-13 01 81 deviheat@devi.se
Ebeco AB 031-707 75 50 031-707 75 60 info@ebeco.se
Extena ABPolarröret 0918-333 70 0918-102 06 info@extena.se
Kima Heating Cable ABKima Grön 0451-38 30 60 0451-841 22 mail@kima.se
Technolog TBT AB frostskydd, uppvärmning av silo, cisterner och markytor m.m 031-708 38 90 031-20 69 90 bengt@technologtbt.se
Thorin & ThorinETL 031-335 58 00 031-335 58 99  


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00