© LantbruksNet Sverige AB

Mineralgödsel
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
Amixo ABAmixo klorfri potatisgödning 019-58 57 00 019-58 57 10 info@amixo.se
BM Agri AB 0322-61 17 49 0322-120 12 info@spannmal.se
Cemagro Oy +358 193 757 500 +358 193 255 48  
Lantmännen Lantbruk 010-556 56 00 08-618 90 12 info.lantbruk@lantmannen.com.
Merox AB 0155-25 60 00 0155-25 52 21  
Nutritor ABOceanGrown, Ocean Solution 046-77 20 45  info@nutritor.se
Svenska Foder AB 0510-828 00 0510-828 44 info@svenskafoder.se
Varaslättens Lagerhus Ek för. 0512-30 04 50 0512-103 10  
Yara AB 010-139 60 00  yara.sverige@yara.com


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00