© LantbruksNet Sverige AB

Arkitekter, byggkonsulter
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
Agrotektbyrån projektering, lantbruksbyggnader, ladugårdar, rådgivning 0123-301 40 0123-301 40 helena@agrotektbyran.se
ArkitektursynByggnadsrådgivning, projektering, byggnadsvård 016-258 21 016-258 21 info@arkitektursyn.se
Birkahus AB 08-592 509 89  info@birkahus.se
Borga Plåt AB  0511-34 77 11 0511-34 65 80 mail@borga.se
Byggkontoret ABByggrådgivning 013-13 75 00  info@byggkontoretab.se
GeobearSättningsinspektion 010-145 50 15  info@geobear.se
Hushållningssällskapet / HS Konsult ABByggnadsrådgivning, projektering 018-56 04 00 018-56 04 29 abcd@hush.se
Högbergs Ingenjörstjänst ABProjektering, anbudsunderlag 0430-704 74 0430-704 74 hit@veinge.nu
LantByggByrån i mellansv. AB rådgivning 070-539 60 20  info@lantbyggbyran.se
Ljusnehus 070-36 46 130  info@ljusnehus.se
LT Ingenjörsbyrå ABBygglovsritningar, Arkitektritningar, Konstruktionsritningar 079-347 01 03  kontakt@ltingenjorsbyra.se
Mattsson & Stockelius Agritektkontor AB 018-52 40 00 018-52 40 05 agritecs@algonet.se
Molén Arkitektkontor AB, MatsBostadshus 046-15 05 10 046-18 47 66 molen.ark@telia.com
Möller Arkitektbyrå AB, TageByggrådgivning, nybyggnad, om- och tillbyggnad, projektering 040-16 00 60 040-16 00 65 info@tagemoller.se
NS-Ritkonsult i Örebro ABDjurstallar, projektering, lantbruksbyggnader, ladugårdar, rådgivning 070-624 80 69 019-46 80 69 nicklas.soderberg@telia.com
PraktekPlanering av ventilationsanläggningar 021-495 18 08 021-495 18 08 anders.ehrlemark@ptek.se
RitningarRitningar 046-77 19 96 046-77 16 46 info@ritningar.com
Skaraborgs läns Hush.SällskapByggnads-rådgivning 0511-248 00 0511-186 31  
Svalsta Byggkonsult ABLantbruksbyggnader 0155-21 10 95  mia@svalstabyggkonsult.se
Värmlands läns Hush.SällskapByggnads-rådgivning 054-54 56 00 054-54 56 49  


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00