© LantbruksNet Sverige AB

Växtskydd, skog
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
Allox AB 031-719 68 90  info@allox.se
Bayer Environmental ScienceMerit forest WG, Logo 070-982 26 68   
Ecoplug Sweden ABEcoplug lövslyförhindrare 016-51 47 00  kontakt@ecoplug.com
Gyllebo Gödning ABBarkborrefälla 0435-44 10 40 0435-44 17 05 gyllebo.plantskydd@telia.com
InterAgro Skog AB Imprid Skog, Rotstop, Forester, Imprid skog 046-532 00  info@interagroskog.se
Organox ABHylonox, Mekaniskt skydd mot snytbaggar 070-581 82 30  stefan.farlin@organox.se
SkogmaNoveFella för barkborrar 0644-721 00 0644-710 87 info@skogma.se


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00