© LantbruksNet Sverige AB

Matarhjul
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
Alex Skogsservice ABGB drivhjul och noshjul 08-530 444 33 08-530 440 93 info@alexskogsservice.com
Burbage Maskin AB 0583-77 08 90  info@burbagemaskin.se
Enskede Hydraul AB 0292-106 30 0292-105 50 jorgen@enskedehydraul.se
Extractor ABSpecialhjul för matarvalsar 0278-261 34  info@rollex.nu
Finnskogsvalsen AB 0560-148 70 0560-148 60 kenneth.tomasson@telia.com
Noba Gummiteknik Noba 060-56 13 58 060-56 16 51 info@njurundagummi.se
SkogmaTP-Roller 0644-721 00 0644-710 87 info@skogma.se


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00