© LantbruksNet Sverige AB

Fastighetsvärderare
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
Egendomsmäklarna, Jord & Skog HB 0510-604 10 0510-624 50 anders.jonsson@egendomsmaklarna.se
ForestMan ABForest Value, Skogsvärdering 0435-350 41 0435-358 35 info@forestman.se
Forum Fastighetsekonomi AB& skogsfastigheter 0155-778 70 0155-28 62 41 ulf.weitze@fforum.se
NAI SvefaHela landet 08-441 15 50   
Norrländska Skogsbyrån 0611-55 50 20  info@norrlandskaskogsbyran.se
Skogs & EgendomsförmedlingJord & skogsfastigheter, rådgivning 035-15 76 00 035-12 00 39 info@skogsegendom.se
Skogsmästarna ABSkogsfastigheter 0920-162 70 0920-162 95 info@skogsmastarna.se
SkogsstyrelsenSkogsvärdering 036-35 93 00   
Svensk FastighetsförmedlingLantgårdar, hästgårdar, skogsfastigheter 018-67 67 50  sf.lantbruk@svenskfast.se


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00