© LantbruksNet Sverige AB

Vägsalt, dammbindning
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
AB Hanson & Möhring 031-309 25 00  info@salinity.se
Bara Mineraler ABSträvis lättgrus 040-54 22 10 040-54 22 19 info@baramineraler.se
KMI Kemimäklarna Int. AB 046-70 63 02  kmiab@telia.com
Nouryon Salt Specialties 031-65 30 00 031-65 30 90 salt.sweden@akzonobelsalt.com
TETRA Chemicals Europe AB sommarsalt, vintersalt 042-453 27 00 042-453 27 80 info@tetrachemicals.com
Wibax AB 0911-25 02 00 0911-25 02 99 order@wibax.com


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00