© LantbruksNet Sverige AB

Kompostbehållare
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
AL-KOHot Pot 031-57 35 80 031-57 56 20  
Kompostcenter AB 08-655 07 50 08-655 08 10 info@kompostcenter.se
Separett ABTrädgårdskompost, hushållskompost 0371-712 20 0371-712 60 info@separett.com
SMP AB 070-888 54 62  info@smpab.nu


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00