© LantbruksNet Sverige AB

Bensin / diesel
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
Aspen AB för fyrtaktsmotorer 0301-23 00 00 0301-23 00 99 info@aspen.se
Colabitoil Sweden ABHVO diesel 026-10 10 40  niclas.bornegrim@colabitoil.com
din-X, Skandinaviska Bensin AB 042-24 84 00 042-24 84 20 skand.bensin@din-x.se
Grålleprodukter ABAspen 070-646 61 67  gralleparts@gmail.com
INGO, Circle K Sverige AB 020-78 80 08   
Kemetyl ABAlkylatbensin 2-takt, 4-takt 0303-33 46 70 0303-33 46 71  
Kronobryggan ABAntibakteriemedel för diesel, dieselanalyser 0418-404 70 0418-33 27 33 kf.ab@landskrona.net
Lantmännen Agroetanol ABEtanol 011-15 52 00 011-15 52 20  
OKQ8 AB 08-506 800 00 08-30 73 60  
Preem Petroleum AB 08-450 10 00 08-660 90 21  
SunocoSunoco för Racing 040-29 37 50  bertil@sunoco.se
Swea Energi AB 020-45 08 00  info@sweaenergi.se


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00