© LantbruksNet Sverige AB

Märksystem
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
Allflex dan-mark ApSAllflex djurmärkning +45 978 115 55 +45 978 112 11 allflex@allflex.dk
Hencol ABLäsare för elektroniska djurmärken 08-26 91 49 08-26 91 49 info@hencol.se
Identsys RFID ConsultingConfidex 070-840 67 69  info@identsys.se
InterAgro Skog ABPW märkfärg 046-532 00  info@interagroskog.se
PG Miljö ABSoppec Flashmarker märkfärg 031-58 31 30 031-58 31 39 info@pg-miljo.se
SkogmaMärkfärg, märkband 0644-721 00 0644-710 87 info@skogma.se
Stallmästaren ABDjurmärkning 0510-204 45 0510-204 41 kontor@stallmastaren.se


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00