© LantbruksNet Sverige AB

Foderhäckar
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
BALA Agri AB 0512-295 50 0512-811 91 info@balaagri.se
BS Agro 0533-321 80 0533-321 90 info@bsagro.nu
DeLaval Sales ABDeLaval 08-550 294 00 08-550 339 15 Sverige.info@delaval.com
Hammars Verkstads ABHammars egen tillverkning 023-70 50 70 023-70 50 79 info@hammars.se
Hunden och herden, fodergrindar, höhäckar, hay-savers till häst och får 070-598 69 50  info@hundenochherden.se
Kellfri AB 0511-242 50 0511-168 33 info@kellfri.se
Knarrhults Produkter HB 010-101 06 70  info@knarrhult.se
L Rasmusson Maskin AB 0431-43 32 15 0431-43 30 50 info@lrma.nu
LantecCosnet 0381-177 48   
Myrby Stallinredningar AB 0171-857 90 0171-341 14 info@myrbymekaniska.se
Nordic Ranch HB 0471-207 50 0471-207 30  
OFABJourdain 0511-187 39 0511-145 20 info@ofabskara.se
ProFarma ABFoderring, fodernät 090-232 00   
Rumar Carlsson 0499-300 40  rumar.c-son@swipnet.se
Siltbergs Smide AB 0498-48 01 44 0498-48 46 66 info@siltbergs.se
Slättö Kvarn AB 0370-860 54 0370-863 54 info@slattokvarn.se
Trejon AB 0935-399 00 0935-399 19 info@trejon.se


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00