Säljes > Fastigheter > Hästgårdar

Ridstall säljes

Annonsid 133018 2018-01-15
Ridstall säljes
Pajala kommun bjuder in intresserade att lämna anbud på fastigheten Pajala 16:61, Tornedalsvägen 106. Fastigheten inrymmer ett ridstall, en ridhall samt magasinsbyggnad och garage/carport. Magasinsbyggnad samt garage/carporten har ett avtal om nyttjanderätt för grannfastigheten. Totalarean för fastigheten är 34 796 kvadratmeter. Ridhuset är 42,4 meter *21,9 meter med en takhöjd på 4,5 meter. Ridstallet är 35,5 meter * 13,6 meter. Till ridstall finns även en tillbyggnad avsedd som hölada på 29,5 meter * 10 meter. Garagebyggnad/Maskinhall 21,5 x 10 = 215 kvm (inv. golvyta) Isolerad garagedel 8 m * 10 m = 80 kvm (Inv. höjd 3,50m) 2 st Tomi vikportar 3,30m * 2,90m (h x b) Ej indraget va Oisolerad maskinhall 13,5 m * 10 m = 135 kvm 1 st skjutdörr enkelplåt 3,30 m * 7 m (h * b) Taxeringsvärdet 883 000 kronor Utöver nyttjanderätt till garage/carport finns andra servitut som både belastar och ger förmåner till fastigheten. Området är inte detaljplanelagt. Om annan verksamhet än ridstall ska bedrivas måste bygglov sökas. Anbuds skickas senast 26 januari elektroniskt till markhandlaggare@pajala.se Efter att anbud gåtts igenom kommer de fem högsta anbuden beredas möjlighet till budgivning.
Areal34796 ha
RegionNorra Sverige
Pris 100 kr
 Kontaktuppgifter 
Annonsör Pajala kommun 
Postadress Pajala 
Telefon 097812025 
Mobil 0702901076 
Hemsida http://www.pajala.se 

Mejla annonsören Pajala kommun