Skriv firma/vara/märke: 
Startsida > Bygg > Vattenanalyser  © LantbruksNet Sverige AB

Vattenanalyser

Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
AK Lab AB
Livsmedel, bakterie, kemisk
033-13 10 80 033-13 10 35 
ALcontrol ABBakterie, kemisk, radon 013-25 49 00 013-25 49 00  
Aqua Expert ABAckrediterat lab 0470-70 06 00 0470-70 06 10 
Aqua Invent ABVattenanalys, tungmetaller, kemisk-fysikalisk 040-41 31 35 040-41 20 52 
AquaRent Sverige AB 044-10 05 23 044-12 44 28 
BIOlabb Dalarna ABMikrobiologiska, kemiska samt radonanalyser 076-826 32 81  
Brava Vattenrening AB
Brava
08-708 90 21 08-708 90 20 
BraVatten Norden ABAlla typer av analyser 044-530 40  
BWT Vattenteknik ABFysikalisk, kemisk, radon 040-691 45 00 040-21 20 55 
Eurofins Environment Sweden AB 010-490 81 70 010-490 83 90  
Filtrena AB
Vattenfilter naturlig rening, helt utan elanslutning
0470-75 99 00 0470-75 99 01 
Hjortens Laboratorium ABBakterie, kemisk 063-13 23 55 063-13 23 57 
JP Hästveda 0451-307 11  
Jädra Rent Vatten JRVSystemEgen brunn 021-444 01 99  
Klimat-Comfort / Målet Handels AB 035-260 37 97  
Lennart Månsson International, AB 042-29 20 05 042-29 24 50 
MAKAB, Mät o analys i Kungsbacka ABHanna dricksvatten, sjöar 0300-104 80 0300-141 22  
Markvetenskapliga laboratoriet, SLU 090-786 77 43 090-786 77 50  
Mikrolab Stockholm AB
Ackrediterade vattenanalyser , mikrobiologiska samt kemiska analyser, dricksvatten, badvatten, poolvatten, sjövatten
08-29 79 00  
NorrvattenBakterie, kemisk 08-505 254 50 08-505 254 72 
SmittskyddsinstitutetBakterie 08-457 23 00 08-32 83 30  
Svensk Vattenanalys AB 0920-25 52 20  
Svenska Vattenlaboratorium ABRadon, kemisk, bakterie 0920-603 50  
Vattenreningsteknik AB 0650-74 22 23  
Utskriftsversion Utskriftsversion