Skriv firma/vara/märke: 
Startsida > Bygg > Arkitekter, byggkonsulter  © LantbruksNet Sverige AB

Arkitekter, byggkonsulter

Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
Agrotektbyrån
Djurstallar, projektering, lantbruksbyggnader, ladugårdar, rådgivning
0123-301 40 0123-301 40 
ArkitektursynByggnadsrådgivning, projektering, byggnadsvård 016-258 21 016-258 21 
Birkahus AB 08-592 509 89  
Borga Plåt AB 0511-34 77 11 0511-34 65 80 
Byggkontoret ABByggrådgivning 013-13 75 00  
Hushållningssällskapet / HS Konsult ABByggnadsrådgivning, projektering 018-56 04 00 018-56 04 29 
Högbergs Ingenjörstjänst ABProjektering, anbudsunderlag 0430-704 74 0430-704 74 
LantByggByrån i mellansv. AB
Projektering, rådgivning
070-539 60 20  
Ljusnehus 070-36 46 130  
Mattsson & Stockelius Agritektkontor AB 018-52 40 00 018-52 40 05 
Molén Arkitektkontor AB, MatsBostadshus 046-15 05 10 046-18 47 66 
Möller Arkitektbyrå AB, Tage
Byggrådgivning, nybyggnad, om- och tillbyggnad, projektering
040-16 00 60 040-16 00 65 
NS-Ritkonsult i Örebro ABDjurstallar, projektering, lantbruksbyggnader, ladugårdar, rådgivning 070-624 80 69 019-46 80 69 
PraktekPlanering av ventilationsanläggningar 021-495 18 08 021-495 18 08 
RitningarRitningar 046-77 19 96 046-77 16 46 
Skaraborgs läns Hush.SällskapByggnads-rådgivning 0511-248 00 0511-186 31  
Svalsta Byggkonsult ABLantbruksbyggnader 0155-21 10 95  
Värmlands läns Hush.SällskapByggnads-rådgivning 054-54 56 00 054-54 56 49  
Utskriftsversion Utskriftsversion