Skriv firma/vara/märke: 
Startsida > Växtskydd, skog  © LantbruksNet Sverige AB

Växtskydd, skog

Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
Allox AB 031-87 85 10 031-87 85 11 
Bayer Environmental ScienceMerit forest WG, Logo 070-982 26 68   
Ecoplug Sweden ABEcoplug lövslyförhindrare 016-51 47 00  
Gyllebo Gödning ABBarkborrefälla 0435-44 10 40 0435-44 17 05 
InterAgro Skog AB
Stoppa skadeinsekter, Imprid Skog, Rotstop, Forester, Imprid skog
046-532 00  
SkogmaNoveFella för barkborrar 0644-721 00 0644-710 87 
Utskriftsversion Utskriftsversion