Skriv firma/vara/märke: 
Startsida > Märksystem  © LantbruksNet Sverige AB

Märksystem

Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
Allflex dan-mark ApSAllflex djurmärkning +45 978 115 55 +45 978 112 11 
Hencol ABLäsare för elektroniska djurmärken 08-26 91 49 08-26 91 49 
Identsys RFID ConsultingConfidex 070-840 67 69  
InterAgro Skog ABPW märkfärg 046-532 00  
PG Miljö ABSoppec Flashmarker märkfärg 031-58 31 30 031-58 31 39 
SkogmaMärkfärg, märkband 0644-721 00 0644-710 87 
Stallmästaren ABDjurmärkning 0510-204 45 0510-204 41 
Utskriftsversion Utskriftsversion