© LantbruksNet Sverige AB

Vassklippning
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
AHÅS Vassröjning & Sjögrävning ABRikstäckande, våtmarksrestaurering, klippning, algsanering 0550-101 96 0550-310 45 info@ahås.se
Amfibiemaskiner Sweden AB 070-850 43 04  info@amfibiemaskiner.se
Leif Fagerströms VassklippningÄven våtmarksklippning 070-678 35 99 0224-252 21 famfagers@hotmail.com
Limnoteknik ABRikstäckande restaureringsarbeten 070-276 17 94 0411-405 95  
Naturvårdsingenjörerna ABVassklippning 0451-495 90  info@naturvard.nu
Sala Vassklippning ABVassröjning 072-721 39 39  boka@salavassklippning.se
Sjö & Miljö vid Vänern, ABVassröjning 070-572 72 88  sjo.miljo@telia.com
Snättringe Markservice ABUppland, Södermanland 08-711 22 82   
Stockholms Golf & Turf ABMälardalen 070-373 13 54  kjell.lilja@golfoturf.se
Svensk Sjö & Markteknik AB 018-50 01 70  info@ssmt.se
Vass ProjektTruxor 070-597 77 24  mats@vassprojekt.se
Vassklipp 070-234 96 96  info@maxtech.se
Vassmannen Sjö- & HavssaneringÄven algsanering, våtmarksklippning 070-960 83 01 08-605 40 19 vassmannen@gmail.se


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00