Lantbruk | Skogsbruk | Övrigt
Sök i forumet:
FörfattareFrågaDatum
nilsjakträtt

Om någon säljer sin gård med förbihåll (tror jag det heter)om att behålla jakten till sig själv och även kommande generation kan man skriva det i ett köpe avtal, vad tror ni, om någon vet? 
2009-02-11 21:43
FörfattareSvarDatum
John Sv: jakträtt

Det är inte möjligt för en säljare av en fastighet att inskränka på köparens förfoganderätt.  
2009-02-11 23:26
jurist Sv: jakträtt

om det finns servitut inskrivet så kan jakträtten behållas i många generationer, men som sagt det måste skrivas in i fastighetens handlingar hos inskrivningsmyndigheten, så du som köpet en fastighet måste noggrant studera samtliga servitut som belast ar fastigheten, även ett arrendekontrakt kan gälla, dock endast i 50 år, även om det inte är inskrivet.  
2009-02-13 08:47
Lainde Sv: jakträtt

Låter väldigt konstigt att jakträtten kan överlåtas, och dessutom till kommande generationer, oavsett om det är ett sk "nyttjanderättsavtal" eller arrende.
Oftast är ju kontraktet knutet mellan 2 fysiska personer - alltså 1 brukare och 1 upplåtare  och ska därigenom annuleras via inskriven kontraktstid alt vid brukarens frånfälle.

Sk "för all framtidskontrakt", i arrendeform, är iaf ogiltiga om det skulle prövas rent juridiskt, så det gäller att vara uppmärksam hur div "laster" är upprä ttade (inskrivna), på fastigheten.  
2009-02-14 13:02
jurist Sv: jakträtt

ett servitut som exempelvis avser en kraftledning, gäller för all framtid eller tills dess rättighetsinnehavaren och rättighetsupplåtaren gemensamt beslutar om att servitutet skall upphöra, sak samma om det är jakt, liten väg rätt att ta vatten ur br unn osv...............  
2009-02-14 13:23
Lainde Sv: jakträtt

Möjligt att du har rätt, men jag har aldrig varit med om att en fastighet belastats med "jaktservitut".
Ett servitut som i det här fallet skulle kunna sträcka sig över flera generationer och därmed olika brukare/fysiska personer.

Det hela låter  ju minst sagt osannoligt,,,,

Däremot är det en viss juridisk skillnad i begreppen servitut/nyttjanderättsavtal eller arrende.
Alla är dock mem bra för den som ska köpa fastigheten,,,,,  
2009-02-14 16:24
Fd lantmätare Sv: jakträtt

Lantmäteriet har aldrig registrerat några servitut för jakträttsändamål. 
2009-02-14 19:53
Stalin II Sv: jakträtt

Det går inte att att äta upp kakan och ha den kvar.Jag menar om man säljer en fastighet där det ingår jakträtt så Ska den följa med fastigheten,inte hålla på att vela med arrenden nyttjanderätter mm.Den som säljer verkar var i kris?Om man är så säljk åt &sugen på pengar så är det löjlig att tro  att man kan göra en bra affär om man behåller jakten.Nej sälj mad allt som ingår och arrendera därefter en bra mark för en del av ränteintäckterna som blir då jakten ingår,eller gör upp med köparen att få  arrendera den gamla jakten  till marknadsmässigt pris men se till att alltid ha första ting på den/Skål  
2009-02-14 22:06
jurist Sv: jakträtt

det äger nog sin riktighet att registrering för detta ändamål aldrig skett men det skulle nog vara möjligt 
2009-02-15 14:31
Ej jurist Sv: jakträtt

Ibland ska man inte alltid tro på det som skrivs i detta forum.
Redan 1985 skrev vi in ett servitut på jakträtten i vår fastighet
som då gäller 50 år framåt från inskrivningsdatumet.
Detta finns registrerat i fastigheten som alla övriga servitut
 på väg,el etc.Det innebär att om inget annat avtalas så kvarstår
jakträtten även om försäljning av fastigheten sker.
Dock är man skyldig att upplysa ny ägare om detta precis
som med övriga servitut. 
  
2011-09-13 12:26
ewa källström Sv: jakträtt

Tvärtom då , går det bra . Skall sälja en fastighet där det inte ingår jakträtt . I min nuvarande fastighet ingår jakträtt . Kan jag överlåta en del av den jakträtten till de andra ägarna? Det är samma jaktvårdsområde ? 
2014-06-23 15:24
Skriv svar
Namn:
Meddelande:
Ange summan av 1+1:  (spamskydd)
Startsida | Avancerad sökning | Regler | Gå till lantbruksnet.se
Här kan du ställa frågor, om allt som har med lantbruk och skogsbruk att göra och få svar av andra läsare.
OBS! Endast ämnen som har anknytning till lantbruk och skogsbruk.