Lantbruk | Skogsbruk | Övrigt
Sök i forumet:
FörfattareFrågaDatum
UndrandeKrav på minsta markareal för hästhållning?

Jag reser runt över stora geografiska områden och har iakttagit ett starkt ökat intresse för hästhållning hos privatpersoner. Hästar kan ofta finnas inhägnade princip i en staketomgärdad trädgård i anslutning till bostadshuset, upptrampad blöt och le rig markyta vår/höst samt endast 2000-3000 kvm tomt för exv. två hästar att röra sig på.

Finns det verkligen inga regler i Sverige som föreskriver att en hästhållare ska ha tillgång till en viss minsta markareal per häst för att uppfylla grundlägg ande god djurhållning, för att få ha dessa. Det är ganska tråkigt att se dessa "trädgårdshästar" stå stilla på tre ben i en lersörja.

Vilken myndighet har övergripande tillsynsansvar samt i resp. kommun? Krävs någon förhandsprövning för privatpe rsoner att skaffa hästar på små markarealer/ tomtytor?  
2008-06-06 19:29
FörfattareSvarDatum
hästdom Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

i en hd-dom fastslog man 2006 att minst 1000kvm betesmark per 100 kilo häsvikt
var ett minimum. hd dom 2006/ds-125748. 
2008-06-06 23:51
Undrande Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Inom vilket viktintervall väger en fullvuxen ridhäst av normaltyp (ej ponny), sådana man ser hållas som "hobbyhästar"?

Gäller lagrummet för ovanstående HD-dom det generella begreppet "hästhållning" oavsett om det sker yrkesmässigt eller som pr ivat hobbyaktivitet, och grundat på att alltid tillförsäkra ett acceptabelt djurskydd?   
2008-06-07 01:05
Lainde Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

En Nordsvensk, klassad som "lättare arbetshäst", ska alltså ha omkr 0.5 - 0.6 ha inhägnad att röra sig på, och det stämmer nog ganska bra.
Däremot får man nog skilja på begreppen bete/sommarbete och inhägnad.
Det finns säkert någon här som gått l antbruksskola och i moderna termer kan räkna ut hur stor areal normal betesmark som krävs för tillgodose en hästs betesfoderbehov/dygn.

Min gamla litt anger detta i "fe" per ha och djur, men det kanske är föråldrat?.  
2008-06-07 10:48
Skogsola Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

 Finns inget minsta arealkrav, krav på betemark men leriga, upptrampade hagar ska inte accepteras. Saligen avrättade djurskyddsmyndigheten försökte införa krav på att rasthagar ska vara gräsbeväxta men detta är inte praktiskt tillämpbart. Det finns j u tex fånghästar som inte tål gröngräs.  
2008-06-07 15:06
Lainde Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Om det finns en hovrättsdom gällande arealkrav på inhägnad knutet till storleken på hästen (vikt), så kan den väl bli prejudicerande i övriga fall?.

Det var det ena,,,, 

Det andra som jag tänkte passa på att dra upp är betesfrågan.
Finns otrol igt många som hyr in hästen på sommarfora där betet bara räcker några veckor, och utan stödutfodring ser de följdaktligen ut som "benrangel" i slutet av sommaren där vissa fall tom blir ärende för polis och länsveterinär.
Frågan är ju om dessa häs tägare egentligen har någon koll på hurpass mycket betesareal som krävs för att hästen/arna ska vara nöjaktigt försedda under en viss period?.  
2008-06-07 17:22
Undrande Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Det är just den här frågan som känns angelägen att lyfta och få granskad av tillsynsmyndigheterna och lagstiftaren, detta att vilka personer som helst utan speciella kunskaper om hästhållning och avsaknad av annan markareal än den egna bostadstomten  2000-3000 kvm, ska få ha hästhållning med exv. 2-3 hästar. Man kan verkligen känna tvivel över att detta utgångsläge utgör en tillräcklig grund att uppfylla tillämpliga djurskyddsbestämmelser.  
2008-06-07 18:33
Spettet Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Vi måste börja med att skilja på begreppen.Bete, sommarbete eller mulbete för att föda en häst, ex fölmärr, häst som ska vara ifrån av nån anledning en sommar= växtsäsong ligger på minimum 1,5 ha om marken är bra 2,5 ha om marken är så där,så ca 2 ha  per häst å sommar för dyngenetrunt gående hästar (stora) är en bra parameter.Obs dessa djur ska naturligvis ha fri tillgång på mineraler&salt,friskt vatten.Sedan har vi hästar som är i "tjänst" villsäga tränas i någon form,rid el trav,som tas in p å kvällen å släpps ut på morgonen tränas regelbundet 2-3 ggr veckan tävlar dessimellan så räcker en rasthage på minimum  ex 200-500 m2,MEN den hagen ska ju naturligtvis vara ändamålsenlig med ett bra underlag ej lera o gyttja,men den behöver ej helle r vara grön för betning, ty dessa hästar utfodras som regel minst 3 ggr dag varav 1-2 givor ges ute i denna rasthage.Tyvärr måste jag erkänna att många sk sällskapshästar verkar få en verkligt dålig tillvaro iform av eländigt dåliga hagar,oftast är d essa djur pensionerade travare eller ridhästar som gjort sitt på banan,å hamnar hos nån grönavågare eller Tarobergare som tycker det är fränt å ha en gammhäst gående runt gårn halft misskött,=inget som helst begrepp om sund djurhållning.Hästar som tr änas&tävlar för oftast en mycket bra tillvaro obs inte alltid men 9 av 10 dylika djur är pedantskötta.Annars kan man ha dom på tjuderSPETT/Mvh Spettet  
2008-06-07 19:15
Pållevän Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Vad jag kan förstå av de ovanstående inläggen kan vi helt lämna hållningen av "yrkesmässigt" nyttjade hästar(exv. travare,skogskörningshästar, etc) utaför den här diskussionen. Där finns redan i grunden ett ekonomiskt incitament att sköta dessa väl . 

Det som är problemet är hur hållningen av dessa sällskapshästar /"trädgårdshästar" ska kunna förhindras/avbrytas där förutsättningarna är otillräckliga exempelvis pga för liten tillgänglig markareal. Inlägget Spettet ovan anger ca. 2 ha (ung.  20 000 kvm)/häst lämplig markyta vilket är långt mer än förekommande trädgårdstomter som kan få härbergera 2-3 "nöjeshästar".  
2008-06-07 20:23
Den flene Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Tack spettet!Ett Utmärkt inlägg från dej,du har ju varit uträknad ett tag pga mycket dåliga innlägg,Men tydligen finns lite vett och förstånd i dej.Appråpå ditt svar så håller jag med om att tävlingshästar mår efter omständigheterna skapligt,men då t ycker jag att träningsdoserna &tävlandet kan vara lite väl tuffa,man antar väl att dessa djur bedriver sin lediga tid i välhävdade rasthagar,och klarar denna pers.Håller med om att dessa sk gårdshästar med amatörer som hussar inte vet "tror" sej ve ta hur en dygnetruntgående häst skall ha det,men en sak är säkert,att antalet beteshektar är nästen alltid för litet,"Brist på kunskap-förliten tomt?????)Hoppas för djuren att dom alla får en värdig utevistelse.Mvh Flintisen  
2008-06-07 20:34
Fålen Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Yes, Håller med om att dom "yrkesmässiga" hästarna för en god tillvaro.Men vad göra  med alla  dessa  amatörer som tror sej veta hur en häst skall fördriva sin tid på ett godtagbart sätt i sina leriga eller steniga små hagar,Där behövs ett godkänna nde av berörd myndighet,eller?  
2008-06-07 20:48
Ledsen pålle Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Håller absolut med sign. Fålen om att det skulle behövas någon form av obligatoriskt tillstånd baserad på grundläggande kurs om djurskydd samt tillsynsmyndighets bedömning av lämpliga förhållanden hos potentielle hästhållaren. 
2008-06-07 21:22
Skogsola Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

 Ett problem är ju att det är kommunerna som har tillsynsansvaret över djurhållning. Där varierar ambitionsnivån från att inte bry sig överhuvudtaget till att till varje pris sätta åt samtliga djurägare. 
2008-06-07 22:42
Förbipasserande Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Hur mycket kostar kommunens djurinspektörs kontrollbesök för den som får en anmälan mot sig från exv. "allmänheten" om bristfälliga förhållanden för "sällskapshästen" i "trädgården". 
2008-06-07 22:55
Ingvar Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Här i kommunen har dom helt enkelt börjat åka runt i byarna och kolla var dom hittar hästar, och sen kontrollerat förhållandena. Detta eftersom inte många frivilligt anmäler sin hästhållning.  I många fall ser det ju också rent bedrövligt ut med ett  par-tre hästar gående i en trädgård utan nåt som helst att äta.  Men jag frågar mig om det verkligen inte finns regler att följa när det gäller betesgången?? Verkar ju otroligt, med tanke på hur detaljreglerat ett stalls utseende är...??  
2008-06-08 09:37
Första hästen Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

I de fall en inspektör från kommunen åker runt och gör spontana uppsökande inspektionsbesök hos hästhållare, får man då en räkning från denne efteråt och är skyldig att betala enligt kommunala lagar?

Har någon i forumet råkat ut för detta och vad  har det kostat?  
2008-06-08 12:41
Lainde Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Spettet är hyfsat nära mina egna uträkningar sett till areal/fodertillgång trots att källmaterialet är sedan 1949.

Det ser ut ungefär såhär:

1 hektar normal betesvall bör ge ca 1000fe (foderenheter), i årsavkastning.
1 st Nordsvensk häst i arb ete med en vikt över 500 kg förbrukar ca 10fe/dygn + stödfoder.

Alltså:

Hästen = 10fe x 100 betesdagar = 1000fe som ju var betesvallens avkastning.

Rent teoretiskt kan man alltså säga att:
1 häst bör klara sig på bra på 1 men gärna 1.5 ha f ullgott bete under de 3 sommarmånaderna juni/juli/aug.
Läget förvärras däremot snabbt om man släpper ihop 2 eller 3 kusar på samma areal, utan att ha någon möjlighet till betesväxling.
Ett allt för vanligt scenario på sk "hästgårdar".  
2008-06-08 13:06
Skogsola Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

 De flesta hästar får ju hö eller ensilage även sommartid. Skulle ovanstående arealkrav gälla fullt ut så finge många ridsskolor och travstall packa ihop.
 Det är svårt att föda en sällskapshäst som inte arbetar så mycket på enbart bete för att den  kommer att vräka i sig alldeles för mycket. Det är fler hästar som mår dåligt av övergödning än av svält. Här kör dom
1. Hö morgon 2. Bete förmiddag. 3. Stall eftermiddag utan fodring. 4.Bete kväll. 5. Hö natt.   
2008-06-08 15:58
Lainde Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Rent generellt så funkar det som du skriver, Skogsola.
Hästen får komma ut ett par timmar och knapra lite grönska och sedan utfodrar man resten så att de ser ut som "ballonger".
Skillanden som vi pratar om här, är de fall där man sätter hästen på  sommarbete 24/h dygn i veckor och kanske månader, och då är ju frågan:
Känner hästägarna till vad det krävs för arealer för att hålla 1 kuse med nöjaktigt bete under en bestämd tidsperiod?, och känner jordägare som upplåter bete till vad som kan va ra rimligt att ta in?.

Kan man tex ta in 3 kusar på 0.7 ha inhägnad vall utan betesväxling, och tro att de ska klara sig halva sommaren på detta exkl minimlat med stödfoder?.
Det hände i grannbygden förra året, och då fick som sagt länsveterinäre n komma ut och ordna så att "bensäckarna" tog sig hem, och det kommer säkert att hända igen på andra orter i Sverige.  
2008-06-08 17:49
t.p Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Stort intresse för hästar det är ju bara tråkigt får man inte ordning på hästen så är den kass det enda den duger till är att titta påoch så är det med många hästar 
2008-07-16 18:53
Lainde Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Det har du rätt i, t.p

Men det verkar finnas en marknad även för totalt värdelösa "slakthästar", och det är väl till viss del sådana som blir "utlokaliserade" på billigt bete över sommaren.


 
2008-07-16 22:27
Gabriella Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Hej nån som vet hur nära man får stängsla (för hästar)  mot grannens trädgårdstomt ? 
2012-03-24 17:34
bruinuido Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Всем привет кто-нибудь читает делфи? Следl 0;т за жизнью в Латвии?  
2013-04-22 09:22
LAN Nazell Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Hästhage i Malmo kommun uthyres.

Mera info: nznazell@mail.com 
2014-03-25 08:52
Svarvarens son Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Trams från både spettet och lainde....det enda som står i regelverket är att hästen skall kunna röra sig i alla gångarter i sin hage. Mat kan den ju få från andra håll, tex hösilage, ensilage, hö osv...... 
2014-09-02 18:43
Svarvarens son-trams Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Du tramsar själv!
Om det stämmer, att där finns en Högsta Rätts dom från 2006 - så är där precedens. Tills en avvikande Högsta Rätts dom faller.
Så fungerar lagar.

"i en hd-dom fastslog man 2006 att minst 1000kvm betesmark per 100 kilo häsvikt   
var ett minimum. hd dom 2006/ds-125748."
Du kan ju själv kolla istället för att beskylla andra för trams.
Detta är en bra tråd som handlar om ett viktigt ämne.   
2015-02-18 08:26
Ni pratar Sv: Krav på minsta markareal för hästhållning?

Ni pratar nog om varandra, Det som gäller är precis som svarvarens son säger, med gångarter osv.
Det som Svarvarens son-trams pratar om är när det handlar om sommarbete som ska kunna föda en häst över sommaren! 
2015-09-07 19:41
Skriv svar
Namn:
Meddelande:
Ange summan av 1+1:  (spamskydd)
Startsida | Avancerad sökning | Regler | Gå till lantbruksnet.se
Här kan du ställa frågor, om allt som har med lantbruk och skogsbruk att göra och få svar av andra läsare.
OBS! Endast ämnen som har anknytning till lantbruk och skogsbruk.