Lantbruk | Skogsbruk | Övrigt
Sök i forumet:
FörfattareFrågaDatum
Andreasledningsrätt?

Ett lokalt nätbolag i norra Sverige har elledningar dragna över hela kommunen sedan mitten på förra seklet. Majoriteten av markägare saknar ersättning. Inga servitut eller papper överhuvudtaget existerar. Ledningarna drogs ursprungligen av Vattenfall . Ibland röjer elbolaget tre meter på var sida om ledningen - ofta utförs denna röjning med en grävmaskin som bultar ut skogen på ömse sidor om ledningen.

Situationen är förmodligen inte helt ovanlig. Men vad har markägaren för möjligheter att krä va ersättning för produktionsbortfall på skogsmark i dessa fall, dvs där ledningen går fram? Vilken lag tillämpas på denna äldre form av anläggningar / ledningsdragningar?

Någon som vet?

/andreas.  
2008-03-06 21:10
FörfattareSvarDatum
rudolf Sv: ledningsrätt?

Ingen aning. Jag vet inte i alla fall 
2008-03-07 09:30
Mula Sv: ledningsrätt?

Det är inget och tjafsa om,Det  handlar om infrasruktur och då tycker jag att man får ställa upp ,Skulle alla börja orera om ersättningar för ledningar som monterades upp för 50-60 år sedan så kommer det bli mycket sämre leveranser av el och tele,Då  ledningarna drogsfram då det begavsej så var nog markägare&ledningsägare överens om tagen,så mitt råd är lägg ner dessa funderingar//Mvh Mula  
2008-03-07 14:20
Andreas Sv: ledningsrätt?

För sextio år sedan då ledningarna drogs var markägarna mycket riktigt tacksam över att det drogs ström överhuvudtaget. Det är också därför det inte skrevs några papper överhuvudtaget. Vid nydragning av ledningar finns det även en sk. ledningsrättsla g som kan tvinga markägare att släppa till marken på ett eller annat vis.

Eftersom elbolagets rättigheter i det här fallet är oklara undviker de också att röja så mycket som möjligt. Resultatet av detta är dussintals med mindre strömavbrott per da g under vissa perioder.

Oavsett när själva ledningen drogs ger den ju upphov till samma produktionsförlust år efter år - åtminstone när den röjs. När ledningarna väl röjs brukar de sikta på 3 + 3 meter på var sida om ledningen. Det blir ett rätt o mfattande bortfall.

Om markägaren har en rätt till ersättning i dessa fall kan det även ha den positiva påföljden att det kan upplevas som attraktivt för bolaget att lägga ned kabel - vilket ger kunderna betydligt säkrare leverans.

Om någon vet  eller tror sig veta vad lagen säger i frågan skulle det vara värdefullt att veta!

Vänliga hälsningar!

/Andreas.

  
2008-03-07 18:58
Storsnusen Sv: ledningsrätt?

Lägg ner,vad tror du att du håller på med?Du har rätt till grödor mm som växer underledningen,skog typ julgranar som växer under ledningen äger du ,sly som växer för högt och kan orsaka injeseringsströmmar röjs ner  ,men marken äger du.Långnäsa den d ag dom rullat ihop lufledningen och säjer att du måste betala ny anslutningsavgift för det finns inga papper "överhuvudtaget"/Mvh The big SNUFF   
2008-03-07 19:39
Andreas Sv: ledningsrätt?

Jo det är förmodligen så elbolaget resonerar? Det är en värdefull synpunkt!

Jag har egentligen ingen åsikt i frågan då det inte är min mark och jag inte heller har kunskapen eller översikten att avgöra vad som är moraliskt "rätt" eller "fel" -  överhuvudtaget...

Därför gällde frågan om någon hade kunskap om vad lagen säger i frågan - helt oavsett vad den säger. Jag är tacksam ifall någon har kunskap om detta!

/Andreas.  
2008-03-07 21:00
Mula Sv: ledningsrätt?

Jag kan inte lagen men eftersom elbolagen har haft ledningar  minst 50-60 år så kommer dom att andvända ord som, långvarit brukande av hävd,vilket man måste hålla med om 60 år är en lång tid.Av hävd är ett starkt ord som antagligen stårsej i en rätte gång.Moraliskt? ja vad har dom gjort för fel,sett till att en byggd fått infrastruktur?röjt ledningsgatorna dåligt?Då det gäller ledningsgatorna så kan man som markägare och konsument av ström förhindra ideliga strömavbrott genom att själv ta ner trä d som vill böja sej över trådarna,att själv hjälpa till med denna problematik är ju självklart,men det ska ske i samråd med ledningsägaren alla har ju ett egenintresse att det ska fungera.Klart att jordkabel är det bästa,och med tiden kommer en sådan  antagligen att grävas ner.Hur lång tid det dröjer har att göra med hur stor förbrukning som finns efter  ledningssträckan i förhållande till investeringskostnaden/Mula  
2008-03-08 10:27
Andreas Sv: ledningsrätt?

Tack för synpunkterna, Mula! Tror dock ej att "långvarigt brukande av hävd" kan ha någon juridisk betydelse. Är inte det klassiska exemplet en jordbrukare som alltid har kört till sina odlingar över en granngårdstomt. Granngården byter ägare och de  nya ägarna nekar jordbrukaren passage över sin tomt, vanligtvis genom att ställa en bil, utomhusgrill eller trädgårdssoffa i vägen. Har inte han ganska svårt att argumentera om "brukande av hävd"? Vad han behöver är väl ett servitut eller en ny vä g?

/a.  
2008-03-09 00:19
Mula Sv: ledningsrätt?

Jo det finns prejudicerande domslut där hävd är avgörande,Ang försäljning av fastighet så ligger hävden på fasigheten inte vilka som äger den.Naturligtvis är ett inskrivet servitut eller nyttjanderättsavtal det bästa där färutsättningarna finns på pr änt/Mula   
2008-03-09 08:40
faktura direkt Sv: ledningsrätt?

de ä väl bar å skick faktur, ta i av helvete å prut te hälften så är du nöjd sen, de behöv du väl int fråg sörlännbond om de begrip ju änd int nåt, hälsn
johan i bykforsen 
2008-03-09 17:10
Surkart Sv: ledningsrätt?

Stå på dig! Att inte undersöka sin juridiska rätt att kräva ersättning och vara tacksamm för sammhällsnyttan som elen gör är bara BULLSHIT. Man för aldrig nåt tebaks på sånt bara elbolagen som gör änn större vinster. "Gör du dig till ett får äter va rgarna upp dig" som min kloke farfar sa.   
2008-03-09 19:33
Skriv svar
Namn:
Meddelande:
Ange summan av 1+1:  (spamskydd)
Startsida | Avancerad sökning | Regler | Gå till lantbruksnet.se
Här kan du ställa frågor, om allt som har med lantbruk och skogsbruk att göra och få svar av andra läsare.
OBS! Endast ämnen som har anknytning till lantbruk och skogsbruk.