Lantbruk | Skogsbruk | Övrigt
Sök i forumet:
FörfattareFrågaDatum
torparnVarning alla markägare.......

Varning alla markägare som arrenderar ut tex hästhagar till grannar.Jag har arrenderat ut mina hagar till grannar som har hästar under ca 30 år.Sade upp arrendet för att jag behöver marken själv,dom blev sura och annsökte om tvångsköp vid lantmäterie t ock fick rätt,helt otroligt.Den enda hag marken jag har samt att jag behöver marken vid skogsaverkningar.Lantmäteriet skrev ett servitut så jag kan köra ock ha upplag på marken.LM förklarar det att dom behöver hagarna mer en jag.Vem som helst kan a nnsöka om tvångsköp av mark ock få rätt om man kan bevisa att man behöver den mer än markägaren.Självklart skall det överklagas.........  
2010-09-24 22:17
FörfattareSvarDatum
plutten Sv: Varning alla markägare.......

Hahahahahaha.......Så kan det gå när folk röstar fel i riksdagsvalet 
2010-09-25 08:21
torparn Sv: Varning alla markägare.......

vem röstade du på plutten 
2010-09-25 10:09
Boll@n Sv: Varning alla markägare.......

Du måtte skämta!, Torparn.

Hur i hela friden ser ett sådant arrendekontrakt ut, där arrendatorn kan tvångsförvärva delar av din fastighet med hjälp av LM?.
Ingår det någon bostad i arrendet?, upplåten tid? mm, och har du överhuvudtaget varit i ko ntakt med arrendenämnden?.  
2010-09-25 11:22
Torparn Sv: Varning alla markägare.......

Inget skriftligt kontrakt har funnits,endast ettårigt muntligt avtal.Dom har ingen besittningskydd ,korekt uppsagda.Dom har en liten tomt på ca 3500 kvadrat med ett stall för sju hästar , men äger inga egna hagar.Stallet byggdes ut ca 2-3 meter på mi n mark,så när stall marken skulle fastighetsregleras till deras fastighet annsökte dom om all min hag mark oxå.
LM gick helt på deras krav,då en fastighet ombildas skall fastigheten vara lämplig för sitt endamål,men att mitt lantbruk försämras bryr  dom sig inte om.LM annser att dom har ett större behov av marken en vad jag har då jag inte har några djur längre.Jag har en son som går på lantbruksskola ock skall ta över snart och är djur intreserad...får se hur det går,känner mig som ett våldsoff er,totalt rättslös.Så tänk er för,får någon annan annvända din mark tillräkligt länge kan LM annse att du inte behöver den längre.....  
2010-09-25 16:34
gösta Sv: Varning alla markägare.......

Den där "Torparn": Glöm alltihopa och flytta in i en 1:a i närmaste stad...... 
2010-09-25 16:38
Plöjman Sv: Varning alla markägare.......

Muntliga avtal har väl ingen laga kraft enligt nedanstående?

1. Arrendeavtals ingående (Jordabalken 1970:994)

3 § Avtal om jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende SKALL upprättas SKRIFTLIGEN. 

I handlingen skall samtliga avta lsvillkor anges. Ändring eller tillägg som ej avfattas skriftligen är utan verkan.

Har arrendatorn tillträtt arrendestället utan att skriftligt avtal blivit upprättat och har det ej berott på honom att giltigt arrendeavtal sedermera icke kommit ti ll stånd, har han rätt till ersättning för skada. Väckes ej talan om ersättning inom ett år från det jorden avträddes, är rätten till sådan talan förlorad.
Avtal om lägenhetsarrende skall upprättas skriftligen, om ej annat överenskommes.

2. Är de t den inledda fastighetsregleringen pga stallets intrång (2-3 m)som har grundlagt det olyckliga följdförloppet till att försöka tvångsköpa ytterliga mark?

3. Är grannens hästhållning en registrerad yrkesmässig verksamhet eller är det vanliga "nöj eshästar" för ägarens eget bruk. Bör väl vara en viss skillnad i angelägenhet att bifallas tvångsmässigt annans mark?  
2010-09-25 21:28
märkligt Sv: Varning alla markägare.......

har din kommun ett eget lantmäteri så är det inte så konstigt då de egna lantmäterierna mycket ofta saknar grundläggande kompetens för sådana här ärenden.
överklaga till fastighetsdomstolen. du har helt rätt i att vem som helst kan begära att en lan tmäteriförättning skall ge grannen ett servitut att för all framtid nyttja din mark. och du plutten så öppnade käften och babblade om vem man röstade på, håll käften ditt praktarsel.  
2010-09-25 22:18
Torparn Sv: Varning alla markägare.......

Om arrendet varit skriftligt eller muntligt i detta ärende har ingen betydelse.Problemet är stallet som byggdes ut på min mark,med min tllåtelse tokigt nog.Dom skulle få köpa till stall tomt marken ca-500 kvm var det sakt när dom byggde.Då en fastigh etsreglering måste göras så att byggnaden kommer in på deras mark.Då en om bildning görs måste fastigheten vara lämplig för sitt ändamål.Stall utan hagar är inte lämpligt tycker LM,därav tvångsinnlösen.
De bedriver ryttarutbilldning men gör det inte  hemma utan åker hem till kunden,hästarna hemma är deras egna leksaker.Har nog ingen större betydelse om det hobby heller näring då fastigheten skall vara lämplig för sitt ändamål.
Föreslog köp av stallmark ock 5års arrende på hagar men är inte lång varigt bestående enligt LM.Finns det någon som har varit med om något liknande?? skriv hur det blev...  
2010-09-25 22:35
Stefan Bågenfelt Sv: Varning alla markägare.......

Hej Torparn.
Det låter mer som att felet ligger i att du släppte till mark för deras stallbygge? Detta ger ägarna till stallet rätt att pröva ett ägande av marken då stallet står på ofri grund. Det här har de säkert utnyttjat, möjligen ett svart hål  i förordningarna och fått rätt i att de behöver samt hävdar även marken, inte bara de 500m2, utan även resten till hästskötseln. Ser man det totalt sett så har väl LM gått på den linjen att de i dagsläget bedriver en verksamhet men inte du..
Hur so m helst är det sjukt ändå. Du som ägare till marken ska ju ha det sista ordet vad som än händer? Det är väl bara stat och kommuner som äger rätten att expropriera annans mark? Detta efter hårda prövningar.   
2012-01-16 16:43
Stefan Bågenfelt Sv: Varning alla markägare.......

Förresten Torparn.. Glömde fråga först hur det har gått? Såg inte direkt att "tråden" var lite gammal.. 
2012-01-16 17:02
ordeleDor Sv: Varning alla markägare.......

тел: (067) 50-44-185 - МегаСТО  
http://megasto.com.ua/transporternaja-lenta/ - транспортерная л&# 1077;нта транспортерная лента цена лента тра&# 1085;спортерная цена транспортерная лента к 091;пить лента транспортерная тк 200 лента тран ;спортерная транспортерная конвейерная & #1083;ента лента транспортерная цены транспо&# 1088;терная лента украина лента транспортер 085;ая б у лента транспортерная украина  
 
 
http://megasto.com.ua  
2013-02-12 10:03
Överklaga Sv: Varning alla markägare.......

Se Jordabalken (JB), 8 Kap Arrende i allmänhet
f.o.m 1§ t.o.m 13§.

https://lagen.nu/1970:994#K8P3

"torparn": Du kan trösta dig med att Lantmäteriet ofta inte vet, inte fattar inte förstår och inte begriper etc. 

Överklaga ditt ärende - ande len av de överklagade förrättningarna som på något sätt ändras av Fastighetsdomstolen – drygt 40 procent – kan ha många orsaker. 

Mvh
Torpar-BU§  
2013-07-22 12:47
Skriv svar
Namn:
Meddelande:
Ange summan av 1+1:  (spamskydd)
Startsida | Avancerad sökning | Regler | Gå till lantbruksnet.se
Här kan du ställa frågor, om allt som har med lantbruk och skogsbruk att göra och få svar av andra läsare.
OBS! Endast ämnen som har anknytning till lantbruk och skogsbruk.